Stuga med runda timmerstockar tar form, utskutande stockar för takstolar